Thermocouple (hay còn gọi là can nhiệt) là loại cặp nhiệt điện. Can nhiêt được sử dụng cho các ứng dụng đo nhiệt độ cao. Tuy nhiên mỗi loại can nhiệt lại có ứng dụng và nhiệt độ đo được khác nhau.


Thermocouple loại KCảm biến nhiệt độ thermocouple loại K là loại can nhiệt sử dụng phổ biến nhất trong công nghiệp. Khoảng nhiệt độ đo được trong khoảng từ -270 đến 1372 độ C. Can nhiệt loại K thường được sử dụng để đo nhiệt độ các ứng dụng có nhiệt độ hoạt động trong khoảng từ 600 đến 1200 độ C.

Khi lựa chọn can nhiệt, nếu không có yêu cầu đặc biệt nào khác thì nên sử dụng can nhiệt loại K.


Thermocouple loại JCan nhiệt loại J có thể đo được nhiệt độ từ -200 đến 1200 độ C. Loại J phù hợp để sử dụng trong chân không, không khí giảm, hoặc trơ. Nó sẽ giảm tuổi thọ nếu sử dụng trong môi trường oxy hóa.


Thermocouple loại E

Can nhiệt loại E có nhiệt độ đo được trong khoảng -270 đến 1000 độ C. Nó được khuyến cáo sử dụng cho môi trường oxy hóa liên tục hoặc khí trơ. Sai số không ổn định khi đo nhiệt độ âm.


Thermocouple loại TCan nhiệt loại T đo được nhiệt độ tương đối thấp (-270 đến 400 độ C) chỉ tuyến tính ở nhiệt độ thấp. Chúng có thể được sử dụng trong môi trường oxy hóa, giảm hoặc trơ và trong chân không. Chúng có khả năng chống ăn mòn cao.


Thermocouple loại N

Can nhiệt loại N là loại can nhiệt mới, dần đang được sử dụng nhiều trên thế giới. Chúng đo dải đo tiềm năng trong khoảng -270 đến 1300 độ C. Chúng thường sử dụng ổn định nhiệt độ ở nhiệt độ 1200 độ C.

Thermocouple loại R

Can nhiệt loại R có nhiệt độ đo được cao (-50 đến 1768 độ C). Do đó nó được ứng dụng trong các ứng dụng công nghiệp có nhiệt độ cao và cần tính ổn định cao.


Thermocouple loại S

Can nhiệt loại S có dải đo giống với loại R. Tuy nhiên, loại R được sử dụng trong công nghiệp. Loại S thì được sử dụng trong thí nghiệm, nó còn được sử dụng để xác định Thang đo Nhiệt độ Quốc tế (International Temperature Scale).


Thermocouple loại B

Can nhiệt loại B đo được nhiệt độ rất cao (0 đến 1820 độ C). Do đó can nhiệt loại B được sử dụng để đo nhiệt độ cao mà các can nhiệt khác không đáp ứng được.