Cảm biến áp lực nước hay còn gọi là cảm biến áp suất nước dùng để đo áp lực của nước khi dùng trong bơm nước hoặc dùng để đo mức nước trong các tank chứa nước. Cảm biến áp lực nước có các dãy đo như 0-250mbar , 0-1bar, 0-2.5bar , 0-4bart , 0-6bar , 0-10bar, 0-16bar , 0-25bar tương ứng với tín hiệu ngõ ra 4-20mA.
Theo xu hướng chuẩn hoá tín hiệu điều khiển đều dùng tín hiệu 4-20mA nên phần lớn các cảm biến áp suất đang có trên thị trường đều có ngõ ra đều là tín hiệu 4-20mA. Trong một số ít trường hợp thì cảm biến áp lực nước dùng tín hiệu ngõ ra 0-10V .

Việc dùng cảm biến áp suất có ngõ ra khác biệt so với các tiêu chuẩn thường dùng trong điều khiển làm khó khăn cho bộ phận kỹ thuật khi thay thế hoặc sửa chữa khi hệ thống bị lỗi. Chính vì thế chúng ta nên chuẩn hoá các tín hiệu ngõ ra về 4-20mA .


Ứng dụng cảm biến áp lực nước


- Cảm biến áp lực nước được dùng để đo áp lực nước để điều khiển bơm hoặc đo mức nước

- Cảm biến áp lực nước điều khiển bơm qua biến tần

- Các bơm nước ngày nay phần lớn đã dùng biến tần để khởi động cho êm thay cho khởi động trực tiếp trước kia. Điều này phát sinh ra yêu cầu cao hơn là điều khiển được áp lực bơm nước qua biến tần một cách chính xác. Để làm được điều này chúng ta phải cần một cảm biến áp lực nước

- Cảm biến áp suất nước được dùng như là một tín hiệu hồi tiếp để điều khiển được áp suất ngõ ra của bơm nước thông qua biến tần. Biến tần sẽ chạy nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào tín hiệu ngõ ra của cảm biến, chúng ta chỉ cần cài đặt giá trị áp suất cần bơm trực tiếp trên biến tần .


Cảm biến áp lực nước dùng để đo mức

Việc dùng áp suất để đo mức nước đã được nhiều nhà máy sữa, nhà máy bia và các nhà máy thực phẩm khác sử dụng. Việc chọn dãy đo cảm biến áp lực nước là điều quyết định việc chúng ta có đo chính xác hay không .

Chọn dãy đo cảm biến áp lực nước như thế nào?

Chúng ta chỉ cần nhớ quy tắc 1bar = 10 mét nước ( H20 ) tức là nếu silo chưa nước của chúng ta dưới 10 mét thì chúng ta chỉ cần dùng cảm biến áp suất 0-1 bar là đủ

Cảm biến áp suất nước tank hở

Đối với tank hở thì chúng ta chỉ cần chọn dãy đo áp suất 1bar = 10 mét nước vì áp suất nước được tính tương đối với áp suất khí quyển 1atm .

Cảm biến áp suất nước tank kín

Đối với tank kín thì chúng ta không thể dùng cảm biến áp lực nước bình thường được mà phải dùng cảm biến chênh áp (differential pressure transmitter) tuỳ theo loại nước & môi chất trong ống mao dẩn mà chúng ta có cách cài đặt cũng như chọn dãy đo khác nhau .