Trong các đơn vị đo áp suất có rất nhiều hệ để người ta đo lường tùy vào mục đích và ứng dụng cụ thể mà người ta áp dụng đơn vị đo phù hợp. Trong đo bao gồm các hệ như: hệ mét, hệ thống đo lường (Mỹ), hệ nước, hệ áp suất (atm), hệ thủy ngân.Các đơn vị đo áp suất trong hệ mét

-Đơn vị Megapascal (MPa) nếu dùng đơn vị bar hoặc kg/cm2 làm chuẩn thì đơn vị này sẽ gấp 10 lần.

-Đơn vị bar và kg/cm2: đây là đơn vị thường dùng nhất cho áp suất và là 2 đơn vị tương đương nhau

-Đơn vị Kilopascal (kPa): đơn vị này so với đơn vị bar thì nhỏ hơn 1000 lần. ví dụ: 10kPa sẽ tương đương 100mbar

-Pascal (Pa): đây là đơn vị nhỏ nhất trong hệ này và để đo được người ta chỉ dùng thiết bị đo chênh áp.

Đơn vị đo áp suất trong hệ thống đo lường Mỹ

-Pound trên inch vuông (psi): đây là đơn vị đo áp suất tiêu chuẩn Mỹ thay vì tiêu chuẩn của châu âu cơ bản là bar hoặc Kg/cm2. Giá trị quy đổi của nó gấp 14,5 lần so với bar hoặc kg/cm2. Đây là đơn vị thường dùng nhất của Mỹ.

-Kilopound trên inch vuông (ksi): Ngược lại PSI thì đơn vị này lại nhỏ hơn 100 lần so với đơn vị chuẩn của châu âu.

-Pound trên foot vuông (psf): đây là đơn vị thường ít được sử dụng và lớn gấp nhiều lần so với đơn vị chuẩn châu âu.

Các đơn vị đo áp suất trong hệ nước

-Mét cột nước (mH2O): đây là đơn vị thường sử dụng trong việc đo chiều cao của cột nước và cũng là đơn vị để quy đổi sang áp suất để lắp cảm biến.

-Centimét cột nước (cmH2O): đây cũng là đơn vị đo chiều cao của cột nước nhưng nhỏ hơn 100 lần so với mH2O.

-Inch cột nước (inH2O): Ngoài đo bằng mét thì ở châu âu người ta còn dùng theo hệ inch để đo chiều cao của cột nước.

Đơn vị áp suất trong hệ thủy ngân

-Inch cột thủy ngân (inHg): Người ta dựa vào áp suất để quy đổi sang chiều cao inch của thủy ngân, với hệ số quy đổi 1bar = 29.53inHg

-Centimét cột thủy ngân (cmHg): đây là đơn vị người ta thường sử dụng trong đơn vị áp suất với các thang đo nhỏ như 1bar, -1bar. Hệ số quy đổi là 1bar = 75.01cmHg

-Milimét cột thủy ngân (mmHg): cũng tương tự với cmHg, mmHg thường được dùng cho các thang đo áp suất nhỏ với hệ số quy đổi 1bar = 750,06mmHg