Cảm biến độ ẩm đất được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng thực tế như: đo độ ẩm đất và áp dụng cho hệ thống tưới tiêu tự động, chăn nuôi, trồng trọt,...
cảm biến độ ẩm đất
Cảm biến độ ẩm đất

Nguyên lý hoạt động:


Cảm biến đo độ ẩm đất, trạng thái đầu ra mức thấp (0V), khi đất thiếu nước đầu ra sẽ là mức cao (5V), độ nhạy cao chúng ta có thể điều chỉnh được bằng biến trở.


Phần đầu đo được cắm vào đất để phát hiện độ ẩm của đất, khi độ ầm của đất đạt ngưỡng thiết lập, đầu ra DO sẽ chuyển trạng thái từ mức thấp lên mức cao. 


Cách sử dụng và kết nối với Arduino:


Cảm biến độ ẩm đất có 4 chân: Vcc, GND, 2 ngõ ra là D0 (cho giá trị trả về mức logic 0 1) và A0 (giúp bạn có thể đọc được chính xác hơn độ ẩm của đất)

Cảm biến độ ẩm đấtArduino UNO          
Vcc5V
GNDGND
D02
A0A0

Ví dụ cụ thể: