Một cảm biến siêu âm đo mức được lắp trên đỉnh bồn, phát đi 1 xung siêu âm xuống bồn. Xung này di chuyển với tốc độ âm thanh, khi gặp bề mặt chất lỏng sẽ phản xạ trở lại cảm biến.Cảm biến đo thời gian hành trình giữa xung siêu âm phát đi và xung thu về, dựa vào bộ vi xử lý để tính toán ra khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt chất lỏng, theo công thức

Khoảng cách = (tốc độ âm thanh toán không khí x thời gian hành trình)/2

Khi cảm biến được lập trình ban đầu, lấy tham chiếu từ dáy bồn đến cảm biến là chiều cao bồn, Mức chất lỏng được đo như sau:

Mức chất lỏng = Chiều cao bồn - khoảng cách

Các thuật ngữ sử dụng trong cảm biến siêu âm đo mức

Khoảng cách đo tối thiểu (hay còn gọi là dead band) Xm : Là khoảng cách nhỏ nhất phía trước cảm biến mà nó không thể đo được. Đây là đặc điểm chung của các loại cảm biến siêu âm

Khoảng cách đo tối đa XM: Là khoảng cách tối đa mà trong điều kiện lý tưởng, cảm biến siêu âm có thể đo được

Dải tần số cho các phương pháp đo siêu âm nằm trong khoản 15 đến 200 kHz. Các thiết bị có tần số thấp hơn được sử dụng cho các ứng dụng đo khó hơn, như đo mức cao hơn, đo mức chất rắn. Các thiết bị có tần số cao hơn được sủ dụng đo mức thấp hơn.