Một cảm biến đo mức laser sử dụng ánh sáng hồng ngoại để gửi chùm sáng tập trung về phía bề mặt chất cần đo. Ánh sáng laser sẽ phản xạ khỏi hầu hết các bề mặt rắn hoặc lỏng. 

Thời gian của di chuyển của chùm laser có thể được đo chính xác để xác định phạm vi hoặc khoảng cách của bề mặt chất cần đo đến cảm biến

Ưu điểm của cảm biến đo mức Laser

-Công nghệ này tốt cho các ứng dụng có giới hạn không gian.

-Nó là một công nghệ không tiếp xúc, không có bộ phận chuyển động, làm cho nó trở thành một thiết bị ít phải bảo trì.

-Thiết bị đo mức laser hoạt động tốt nhất trong chất lỏng hoặc chất rắn có màu đục hoặc sáng bóng. 

-Công nghệ laser có thể xử lý các thay đổi mức nhanh, có độ chính xác cao và có thể đo trên phạm vi dài.

Nhược điểm của cảm biến đo mức Laser

-Không thể đo mức của chất có nhiều bụi, hơi nước hoặc hơi

-Tốn nhiều thời gian để cân chỉnh ban đầu