Nhằm đảm bảo cảm biến siêu âm đo mức chính xác, khi lắp đặt cần lưu ý các điểm sau

Hướng cảm biến

Giữ đầu dò vuông góc với bề mặt chất lỏng


Tránh lắp gần thành bể

Không nên lắp cảm biến quá gần thành bể, các giá đỡ, có thể gây sai số cho tín hiệu siêu âm phản hồi về


Tránh lắp gần đầu vào của bể (vòi nạp liệu)

Hướng dịch nạp vào bể sẽ gây sai số cho tín hiệu siêu âm phản hồi làm cho cảm biến đo không chính xác


Đối với bể có cánh khuấy và nhiều bọt

Cảm biến phải được lắp thêm 1 ống dẫn hướng, nhằm tạo bề mặt chất lỏng ít dao động và tránh bọt trên bề mặt chất lỏng

Lưu ý ống dẫn hướng cần có lỗ thông khí

Đối với bể chứa chất rắn

Cảm biến phải hướng về đầu ra của bể