Cảm biến báo mức hay cả biến đo mức là thiết bị đo chuyên dùng trong các ngành sản xuất tuy nhiên có nhiều loại khác nhau như loại cánh quay báo mức, cảm biến siêu âm báo mức, cảm biến loại rung báo mức, cảm biến tiệm cận đo mức, cảm biến loại điện dung, cảm biến báo mức sóng radar.

Cảm biến báo mức chủ yếu chia hai nhánh chính một là báo mức liên tục hai là báo mức dạng rơ le tại một vị trí nhất định của silo hay bồn chứa.Lựa chọn cảm biến báo mức 

Loại báo mức liên tục: chúng ta có con cảm biến đo mức siêu âm và con báo mức bằng sóng radar: đặc điểm của 2 dòng này là báo mức liên tục dàns cho chất lỏng và chất rắn, đối với cảm biến siêu âm có thề dùng cho silo cao từ 5 đến 25m, còn báo mức bằng sóng radar dùng cho silo cao từ 40 đến 100m, vật liệu có thể đo bất cứ loại vật liệu nào như cám, lúa, gạo, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, than, khoáng sản, xăng, dầu, các dung dịch keo, các loại chất rắn kết tinh….Nguyên lý hoạt động dựa vào đầu ra là tín hiệu analog 4..20ma, 0..10v dùng tín hiệu đó để thiết lập điều khiển và quan sát. Về nguyên lý cụ thể mình sẽ nói trong một bài khác.

Loại báo mức tại một điểm cố định: như báo đầy báo cạn loại này phổ biến hơn dùng nhiều hơn trên thị trường: dòng này ta có các cảm biến như cảm biến cánh xoay, cảm biến rung, cảm biến tiêm cận, cảm biến điện dung. Các dòng này có đặc điểm chung là thường dùng đo chất rắn là chủ yếu giá thành tốt hơn nhiều so với dòng báo mức liên tục, dễ lắp đặt, hoạt động theo nguyên tắc khi vật liệu chạm tới mức cần báo thì có tín hiệu Relay ra từ cảm biến, dùng tín hiệu Relay đó để xử lý thiết lập.