Cảm biến đo mức điện dung 4-20mA dùng để đo mức liên tục các loại chất lỏng với độ chính xác cao với khoảng cách ngắn . Với khoảng cách đo từ 2m trở xuống chúng ta có thể chọn cảm biến đo mức điện dung 4-20mA thay thế cho các phương pháp đo mức liên tục khác đáp ứng không được.

Với các dao động của mặt nước một cách liên tục thì các cảm biến đo mức áp suất tuỷ tĩnh cũng như cảm biến đo mức siêu âm sẽ bị sai số ở một khoản nhất định theo biên độ của sóng. Cảm biến đo mức điện dung 4-20mA với một ống bảo vệ sẽ giải quyết phần nào sự dao động của tín hiệu truyền về này.


Các ứng dụng của cảm biến đo mức điện dung 4-20mA

Cảm biến đo mức điện dung 4-20mA – dẫn điện

Các chất dẩn điện bao gồm các loại chất lỏng có khả năng dẫn điện như nước hoặc hỗn hợp nước và tất cả các chất lỏng khác có tính chất tương tự như nước.

Cảm biến đo mức điện dung 4-20mA – không dẫn điện

Các chất lỏng không dẫn điện như xăng dầu hoặc dầu thực vật cũng như các chất rắn như xi măng, cát đá …


Việc lựa chọn cảm biến điện dung 4-20mA phải được tư vấn kỹ lưỡng từ nhà cung cấp với các thông số :

-Khoảng cách đo E
-Khoảng cách tối thiểu so với đáy silo “h ” phải lớn hơn 100mm
-Cảm biến lắp đặt phải cách thành khoảng cách “a ” với a = E / 20

Có nhiều phương pháp đo lường như radar, siêu âm, lazer, áp suất thuỷ tĩnh nhưng trong một số trường hợp không thể dùng được các phương pháp đo lường trên mà bắt buộc phải sử dụng đo bằng điện dung.