Cảm biến nhiệt độ Pt100 là gì?

Cảm biến nhiệt độ Pt100 là loại cảm biến nhiệt độ RTD được sử dụng phổ biến nhất để đo nhiệt độ trong công nghiệp. Cấu tạo của cảm biến nhiệt độ Pt100

Cấu tạo Pt100 gồm một đầu cảm biến bằng vật liệu Platin (bạch kim) nối với 2 hoặc 3 hoặc 4 dây kim loại (phổ biến nhất là loại 3 dây) cùng loại (gọi là đầu nóng, đầu đo), đầu kia để lấy tín hiệu điện trở (đầu lạnh, đầu tham chiếu).

Ký hiệu Pt100 có nghĩa là gì?

+ Pt: Ký hiệu của vật liệu của đầu cảm biến, ở đây là vật liệu Platin (bạch kim);

+ 100: Giá trị điện trở của đầu cảm biến ở 0°C, ở đây giá trị điện trở là 100 Ω.

Như vậy, ký hiệu Pt100 có nghĩa là điện trở của đầu cảm biến Platin ở 0
°C là 100 Ω.
Nguyên lý hoạt động của Pt100

Pt100 hoạt động như các loại RTD khác, chuyển đổi nhiệt độ cần đo thành tín hiệu điện trở.

Khi nhiệt độ ở đầu đo của Pt100 thay đổi sẽ xuất hiện một điện trở ở đầu kia của cảm biến, đây là là cơ sở chính để đo nhiệt độ của Pt100.

Khi nhiệt độ cần đo tăng hoặc giảm, điện trở RAB = RPt100 (xem như bỏ qua điện trở dây dẫn) sẽ tăng hoặc giảm theo nhiệt độ cần đo (nhiệt độ tăng thì điện trở tăng, nhiệt độ giảm thì điện trở giảm). Đo giá trị điện trở đó ta có thể suy ra ngược lại giá trị của nhiệt độ.


Trong các ứng dụng công nghiệp, người ta thường dùng Pt100 tích hợp thêm transmitter để chuyển đổi tín hiệu điện trở sang tín hiệu dòng điện để dễ điều khiển và đưa tín hiệu đi xa hơn.