Cảm biến áp suất thủy tĩnh hay người ta còn gọi là cảm biến đo mức bằng áp suất thủy tĩnh của nước và nó cũng là một dạng của cảm biến áp lực. Dựa trên nguyên lý độ cao của cột nước sẽ tạo ra một áp lực đè xuống bề mặt phía dưới.


Ứng dụng của cảm biến áp suất thủy tĩnh để làm gì

Thông thường những bể chứa, bồn, tank loại cao bằng các vật liệu không thể lắp đặt các loại cảm biến đo mức nước hoặc chất lỏng bên trong nó thì phương án dùng cảm biến áp suất bằng phương pháp thủy tĩnh là phù hợp nhất.

Loại cảm biến này có cấp độ bảo vệ IP68 nên có thể thả chìm trong nước mà không lo bị hỏng. Ứng dụng nhiều nhất của cảm biến áp suất này là dùng đo mức nước trong các bồn xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoặc của các khu xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Lắp loại cảm biến áp suất thủy tĩnh nào thì phù hợp?

Thông thường để chọn đúng loại cảm biến cần lắp thì ta cần biết được loại chất lỏng cần đo là lưu chất gì, nhiệt độ là bao nhiêu, đặc biệt là độ cao của bồn cũng như độ cao của cột chất lỏng để chúng ta sẽ chọn ra loại có dãy đo phù hợp cho từng bồn, tank. Và công thức quy đổi thông thường của lưu chất là nước là cứ 1m nước thì áp suất chúng ta có được là 100mbar.

Một số cảm biến áp suất thủy tĩnh tham khảo

-Cảm biến thủy tĩnh đo mức nước

-Cảm biến thủy tĩnh đo mức dầu

-Cảm biến đo mức bằng áp suất keller