Cảm biến áp suất quạt hút được thiết kế đặc biệt dùng để đo áp suất thấp trong đường ống quạt hút công nghiệp để đảm bảo công suất luôn đạt được lưu lượng và công suất cần sử dụng.


Thông số kỹ thuật cần biết khi chọn quạt hút công nghiệp

Lưu lượng gió của quạt thông gió – hút công nghiệp

Lưu lượng gió là thể tích lượng không khí qua một mặt cắt lòng dẫn trong một đơn vị thời gian. Lưu lượng gió là số lượng gió đo được tại một vị trí trên một tuyến đường nhất định, có đơn vị tính là m3/h.

Công suất của quạt thông gió công nghiệp

Công là lực được sinh ra khi có tác dụng vào vật làm cho vật dịch chuyển. Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của người hoặc máy móc và được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Đây là thông số của motos dùng để đo sự tiêu thụ điện năng, khi công suất càng lớn thì điện năng tiêu thụ càng nhiều, công suất được ký hiệu là P và đơn vị tính là W.

Tốc độ quay quạt hút công nghiệp

Tốc độ quay của quạt được tính bằng số vòng/phút. Vòng quay nhanh nhanh thì áp suất càng lớn, lượng gió càng thấp.

Ví dụ như 1400 đối với quạt ly tâm thấp áp và trung áp, 2800 v/p đối với quạt cao áp.


Cảm biến áp suất quạt hút

Áp suất quạt hút có thang đo rất nhỏ được tính bằng Pa ( Pascal ) nên chúng ta phải biết chính xác công suất của quạt hút để tín hiệu đưa về điều khiển được chính xác. Việc xác định cột áp quạt hút cần phải nắm rõ áp tĩnh và áp động của quạt hút.

Cột áp – Áp Suất quạt hút công nghiệp

Để chọn được cảm biến áp suất phù hợp chúng ta cần phải biết cột áp của quạt gió công nghiệp. Cách tính cột áp quạt hút công nghiệp như sau:

Cột Áp = tĩnh áp + động áp

Tĩnh áp: Là áp suất cần thiết để dòng khí thắng sức cản của cảm biến áp suất đường ống và của khối vật liệu.

Động áp: Là áp suất để dòng không khí di chuyển với vận tốc V

Đơn vị tính là Pa . Lưu ý : 1 bar = 100.000 Pa đây là hai đơn vị được sử dụng nhiều nhất trong đo áp suất nhưng rất nhiều người


Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất quạt hút

-Nguồn cấp : 24Vdc

-Thang đo áp suất : ,-50 …0 …+ 50Pa , -100 … 0 + 100 Pa , -100.000 … 0 Pa
-Tín hiệu ngõ ra 4-20mA / 0-10V
-Cài đặt được thang đo
-Hiển thị LED – chính xác cao