Có nhiều cảm biến màu sắc thông dụng trên thị trường, dưới đây là 3 cảm biến màu sắc thông dụng nhất.
1. Khái niệm chung: 
Cảm biến màu có khả năng nhận biết các màu sắc dựa trên 3 màu chủ đạo đó là xanh lá, xanh dương và đỏ. Sản phẩm có giá thành rẻ và được ứng dụng nhiều trong hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc, ô tô di chuyển theo dòng kẻ của màu sắc, đèn thay đổi màu sắc.2. Các cảm biến màu sắc thông dụng

2.1. Cảm biến màu sắc TCS3200

 2.1.1. Khái niệm:
Sản phẩm được tích hợp một dãy bộ dò ánh sáng bên trong, với cảm biến ứng với mỗi mà như đỏ, xanh lá và xanh dương. Được ứng dụng để kiểm tra độc dải, phân loại màu sắc, cảm biến ánh sáng xung quanh… Ngoài ra các bộ lọc của TCS3200 được phân bố đều ở khắp các mảng để loại bỏ sai lệch vị trí giữa các điểm màu.

2.1.2. Thông số kỹ thuật

- Điện áp cung cấp: 2,7 V – 5,5 V

- Có 2 bộ lọc màu sắc là bộ lọc màu đỏ, xanh lá hoặc xanh dương

- Chuyển đổi cường độ ánh sáng sang tần số với độ phân giải cao

- Điện năng tiêu thụ thấp

- Sử dụng IC TAOS TCS3200 RGB với 4 led trắng


2.2 Cảm biến màu sắc TSC230 V1

2.2.1. Khái niệm:
Sản phẩm TSC230 V1 là cảm biến màu thông dụng nhất được lập trình với một bộ chuyển đổi ánh sáng sang tần số. Có thể phân biệt được các màu như màu trắng, đỏ, xanh dương và xanh lá, có các bộ lọc màu chó phép nhận biết một số màu và chặn những màu còn lại.2.2.2. Thông số kỹ thuật

- Chân S0, S1 nhân rông tần số đầu ra với các lựa chọn đầu và khác nhau

- 16 photodiodes có bộ lọc xanh dương

- 16 photodiodes có bộ lọc xanh lá

- 16 photodiodes có bộ lục đỏ và 16 photodiodes không có bộ lọc.


- Gồm có 6 chân: GND; OE; OUT; S0, S1; S2, S3; VDD


2.3. Cảm biến màu sắc TSC230 V2

2.3.1 Khái niệm:
Được sử dụng để phân biệt các màu sắc, cảm ứng và hiệu chuẩn ánh sáng mặt trời, kiểm tra dải đọc. TSC230 V2 là bản nâng cấp cảu sản phẩm TSC230 V1 có khả năng phát hiện ra màu sắc đối với vật không phát sáng.


2.3.2 Thông số kỹ thuật:

- Điện áp cung cấp: 2.7V – 5.5V

- Khoảng cách phát hiện: 1cm

- Có khả năng chuyển đổi từ cường độ ánh sáng sang tần số.

- Có đèn led trắng, dễ kiểm soát và tắt

Khả năng nhận biết 3 mầu cơ bản RGB và 4 đèn LED trắng